تیره شاه بلوط هندیHippocastaniaceae

 شاه بلوط هندی.Aesculus hippocastanum L
درختانی بلند، دارای چتر و تاجی از شاخ و برگ انبوه هستند برگها بزرگ، متقابل، دارای دم برگ دراز و پهنکی پنجهای و مرکب از ۵ تا ۹ برگچه اند. برگچه ها تخم مرغی، کنجدار با نوک تیز و دندانه هایی نامساوی در حاشیه و فاقد گوشوارک هستند گل آذینها بزرگ، خوشه گرزنه بزرگ و ایستاده و هرمی شکل مجتمع می شوند. کاسه به شکل زنگوله با پنج دندانه نامساوی، چین خورده، جام شامل ۴ یا ۵ گل برگ نامساوی، چین خورده، کرک پوش، نافه گل از ۲ یا ۳ پرچم با چرخه های درونی از بین رفته تخمدان آزاد، سه خانه، میوه کپسول بسیار بزرگ و میان بر چه گشا است.پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شما را تولید می‌کند.
پوست، دانه و پريکارپ میوه اندام مورد استفاده است مهمترین مولکول مؤثره دارویی موجود در دانه، فلاونوئید، کومارین، ساپونین، کولین و فیتوسترول و پوست حاوی اسکولین است خواص درمانی دانه رفع التهاب و پوست آن قابض و تب بر گزارش شده است.

برای رفع التهاب و یبوست از چه گیاهانی می‌توان کمک گرفت؟

راسته کنور Selastrales

در این راسته به بررسی تیره خاس، عناب و مو می پردازیم.

تیره درخت خاس Aquifoliaceae

خاس llex Aquifolium L ilex hyrcana Pojark=llex spinigera Loes

گیاهی درختچه ای است، با برگ های پایا و براق، ضخیم و چرمی، به رنگ سبز تیره، با حاشیه دارای دندانه های درشت، نامنظم، نوک تیز و خار مانند است. گل ها فاقد دیسک، کوچک سبز فام، منظم، نر ماده، یا تک جنس، مجتمع در گل آذین های کوچک چتری است. گل ها دارای ۴ کاسبرگ، ۴ گل برگ، ۴ پرچم متناوب با گل برگ، مادگی4 برچه ای، با تخمدان ۴ خانه‌ای و میوه شفت است. برگ و میوه اقدام مورد استفاده است مهمترین مولکول مؤثره دارویی ایلیسین، تانن، صمغ، موم، ساپونین، رزین و استرول است خواص درمانی آن عبارت از ملین و تببر و میوه مسهل و مدر است.
مقدار مصرف پنج گرم به صورت دم کرده است در طب مردمی از این گیاه به عنوان مدر و مقوی عمومی و به خصوص در درمان مالاریا تسکین سرفه درمان التهاب برونشیت‌ها خیز عمومی بدن و روماتیسم استفاده می‌گردیده است.

برای رفع التهاب و یبوست از چه گیاهانی می‌توان کمک گرفت؟

تیره عناب Rhainnaceae

عناب (کنار)
Zizyphus Jujuba Mill=Z. vulgaris Lam=Z. sativa Gaertn

درختانی دارای برگ های متناوب، ساده، با گوشوارک خار مانند و شاخه های تابیده و پیچدار هستند گل ها نر ماده، پنج پر، با تخمدان چسبیده به پیاله نهنج، میوه شفت، گوشتی، دارای هسته ای سخت و استخوانی و دارای یک دانه است.
مهم ترین اندام مورد استفاده میوه است ترکیبات مؤثره دارویی ویتامین ث موسیلاژ، قند و املاح است خواص درمانی پایین آورنده فشار خون، نرم کننده، ملین و کاهش قوه با است.

تیره موVitaceae

انگور Vitis vinifera L = v . sylvestris Gmelin
گیاه درختچه ای است بالا رونده، دارای پیچکهایی با منشأ ساقه، و متقابل با برگ ها است. برگ ها عمیقا پنجه‌ای و ساده و متناوب است گل آذین مو خوشه های تغییر یافته است. شامل گل های کوچک سبز فام، نامشخص معمولا دو جنس، یا پلی گام قطعات گل پنتامر، ۵ کاسبرگ بسیار تحلیل یافته، ۵ پرچم چسبیده به گل برگ، مادگی ۲ برچه ای، گرده افشانی به وسیله باد انجام می شود میوه به صورت بسته است.
میوه و برگ و هسته قسمت مورد استفاده می‌باشد مهمترین مولکول مؤثره دارویی در میوه آن قند، تانن، صمغ، اسیدهای مختلف، گزانتین، کاروتن، ویتامین های مختلف در برگ آن تان، کوئرستین، قندهای مختلف، نمک های تارتارات است.
خواص درمانی برگ قابض، ضدالتهاب و مدر است میوه آن ملین، ضد التهاب معده و روده و کم خونی مهمترین خاصیت روغن هسته انگور کاهش چربی مضر و تقویت کنند قلب است.
پودر برگ مو به مقدار ده گرم به صورت دم کرده استفاده شود در مصارف طبی گذشته برای بخش های مختلف درخت مو خواص متفاوتی می‌دانستند میوه این گیاه صاف کننده خون، رفع یبوست، برطرف کننده التهاب معده و روده، درمان سیاه سرفه، سل ریوی، کم خونی، نقرس و در بیماری ریوی برگ این گیاه قابض، مقوی معده و مدر است. آبغوره رفع کننده تشنگی و سستی اعضاء و درمان زردی و چاقی زیاد مفید است.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.