قدومه میوه تخت  Alyssum homalocarpum ( Fisch . c . A . Mey . ) Boiss
گیاهی است علفی، یک ساله، دارای برگ های کامل و پوشیده از کرک های ستاره ای، گل ها زردفام، کاسبرگ ها۴ تایی، جام ۴ تایی، پرچم ها به صورت تترادینام و مادگی یک برچه ای است میوه خورجینک و در طرفین محدب است.
قسمت مورد استفاده گیاه میوه است مهمترین مواد مؤثره دارویی آن موسيلاژ، پکتین و دکسترین است خواص درمانی آن خلط آور، مدر و نرم کننده سینه می باشد.
مقدار مصرف شش گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به عنوان لینت بخش، مقوی، سنگ شکن، مدر، خلط آور ضد سرفه و تنگی نفس نرم کننده سینه ضد اسکوربوت و گرفتگی صدا استفاده می کردند.

خردل سیاه .Brassica nigra( L . ) Koch
گیاهی است علفی، با گل های زرد، گل برگ آزاد، ناخنکدار و میوه آن خورجین خطی است. کاسبرگ ها ۴ تایی، جام ۴تایی، پرچم ها به صورت تترادینام و مادگی یک برچه ای است.
اندام مورد استفاده گیاه دانه و برگ است سینیگرین، آنزیم میروزیم، روغن فرار از مهمترین مواد مؤثره دارویی، چاشنی غذا، ملین، قی آور در مسمومیت ها از کاربردهای مهم آن است.مقدار مصرف هفت گرم به صورت دم کرده است. اطبای قدیم از این گیاه به عنوان مقوی معده قی آور ملین و نیرو دهنده و در استعمال خارجی برای تسکین دردهای عصبی روماتیسمی و برطرف کردن خون مردگی اندام ها استفاده می شده است، در دوران حاملگی و شیردهی تجویز نگردد.

گیاه دارویی موثر در درمان تنگی نفس و تقویت شش ها

منداب .Eruca sativa Lam
گیاهی است علفی، دارای برگهای پایه ای، گلها زردفام و گل برگهای کامل، کاسبرگها چهارتایی، جام چهارتایی، پرچمها به صورت تترادینام و میوه خورجین خطی است. پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شماتولید می‌کند.
اندام مورد استفاده آن دانه و برگ مهمترین مولکول مؤثره دارویی آن روغن فرار، فیتوسترول و مواد معدنی است. ضد اسکوربوت، مدر، نیرو دهنده، تقویت معده از خواص درمانی منداب می باشد. مصرف آن باید زیر نظر پزشک باشد چون خوردن زیاد موجب ناراحتی های خونی میشود علاوه بر این در دوران حاملگی و شیر دهی نباید تجویز گردد. مقدار مصرف پنج گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به عنوان مقوی قوه باه، ملین، قي آور، ضد التهاب استفاده می کردند

گیاه دارویی موثر در درمان تنگی نفس و تقویت شش ها

خاکشیر طبی
Sisymbrium officinale (L.) Scop.=Erysimum officinale
گیاهی است علفی، دارای برگهای پایه ای، گل ها زردفام و کاسبرگ ها ۴ تایی، جام ۴ تایی و پرچم ها به صورت تترادینام گل برگ های کامل و میوه خورجین خطی است. اندام مورد استفاده آن دانه است مهمترین مواد موثره دارویی آن روغن فرار، گم، مواد معدنی و موسیلاژ میباشد خواص درمانی آن عبارتند از ملین، مدر، خلط آور و ضد التهاب است. مقدار مصرف هفت گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از خاکشیر به صورت یخ مال جهت رفع عطش و ضد استفراغ و جوشانده آن را به عنوان ضداسهال و با کمی آب سرد به عنوان ملین به کار می برند و همچنین آن را به عنوان تب بر خلط آور صفرا آور مدر و مقوی معده و قوه باه استفاده نموده اند.

تیره کور Capparidaceae

گیاه دارای آندر ژینوفور است. یعنی نهنج گل در بین پرچمها و مادگی فاصله ایجاد کرده است.

گور (علف مار)    .  Var . spinosa  capparis spinosa L
گیاهی است درختچه ای، با ساقه های خوابیده بر روی زمین، دارای برگ های ساده با گوشوارکها خار مانند گل ها سفید بزرگ و معطر، دارای کاسبرگهای محدب گیاه دارای آندر ژینوفور، کاسبرگ ها در دوحلقه ۲تایی جام ۴تایی، پرچم ها فراوان مادگی یک برچه ای است. مقدار مصرف شش گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از این گیاه به عنوان باز کننده و پاک کننده خون و طحال و کبد همچنین در علاج عرق زنان سردرد، مقوی، دافع کرمهای مختلف از روده ها استفاده می کردند.
اندام مورد استفاد آن پوست ریشه و اندام های هوایی است مهمترین مولکول مؤثره دارویی موجود در این گیاه روغن فرار، ساپونین، مواد معدنی، پکتین، کاپاری روتین است این گیاه جهت درمان نقرس، مدر، امراض کبدی و روماتیسم مفید است.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.