ویژگی های صنعت دام و طیور

صنعت دام و طیور کشور جهت پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع بشری به منابع پروتئین حیوانی دارای رشد چشمگیری بوده است. صنعت دام و طیور کشور نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیماری ها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع این بیماری ها و نیز کمک به افزایش رشد و بهبود صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلف ازجمله آنتی بیوتیک ها در واحدهای پرورش دام و طیور استفاده می شود که امروزه استفاده از آنتی بیوتیک های محرك رشد به دلیل احتمال بروز مقاومت باکتریایی و همچنین انتقال از طریق فراوردههای تولیدی به مصرف کنندگان با محدودیت مواجه شده است. گیاهان دارویی با اثرات ضد میکروبی و همچنین کاهش دهنده لیپیدهای سرمی به عنوان جایگزین های مناسبی برای آنتی بیوتیک ها مطرح شده اند. استفاده از آنتی بیوتیک های محرك رشد طیور از سال 2006 در اتحادیه اروپا، ممنوع شده و افزایش نگرانی های عمومی در رابطه با بقایای آنتی بیوتیکی، محدودیت فزاینده، استفاده از این ترکیبات در سراسر جهان را به دنبال داشته است. به علت اهمیت بازده اقتصادی در پرورش جوجه های گوشتی و با در نظر گرفتن این نکته که ممنوعیت بهره برداری از آنتی بیوتیک باعث کاهش تولید و بازده خوراک می شود.صنعت دام و طیور کشور اخیراً جهت به حداکثر رساندن تولید و کیفیت محصولات دامی و طیوری و پیشگیری یا درمان برخی بیماری ها از مشتقات گیاهان دارویی یا فیتوبیوتیک ها برای رسیدن به اهداف فوق پیشنهاد شده است. گیاهان دارویی از سالهای گذشته برای درمان بیماری ها در انسان مورد استفاده قرارگرفته و حتّی امروزه نیز علی رغم پیشرفتهای علمی و صنعتی، منشأ بسیاری از داروها، گیاهان هستند زیرا به دلیل ماهیت موجود در برخی گیاهان دارویی، این ترکیبات میتوانند به طور کامل در ساختار غشایی باکتری ها به خصوص باکتری گرم منفی اختلال ایجاد نمایند و حتی برخی مواد مؤثره موجود گیاهان دارای خاصیت تحریک کنندگی دستگاه گوارش، افزایش تولید آنزیم های گوارشی، بهبود استفاده از محصولات هضمی و پاسخ ایمنی بدن می باشند. در این سری مقالات خواص بسیاری از برخی گیاهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ویژگی های صنعت دام و طیور
آویشن

آویشن

در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی درجیره های غذایی دام و طیور رشد روز افزونی داشته است. از دیرباز دامداران بومی و عشایر مناطق مختلف از گیاهان دارویی در دسترس و موجود در همان مناطق در درمان بیماری های دامی خود استفاده می کرده اند. نگهداری صنعتی دام و طیور در ابعاد وسیع و به صورت فشرده، امکان بروز بیمارها را افزایش داده که جهت کاهش میزان وقوع این بیماری ها و نیز کمک به افزایش رشد و بهبود صفات تولیدی از مواد شیمیایی مختلف ازجمله آنتی بیوتیک ها در واحدهای پرورش دام وطیور استفاده می شود که امروزه استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد به دلیل احتمال بروز مقاومت باکتریایی و همچنین انتقال ازطریق فراورده های تولیدی به مصرف کنندگان با محدودیت مواجه شده است. وجود باقی مانده های آنتی بیوتیک ها در محصولات و افزایش باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک موجب ممنوعیت استفاده از آنها به عنوان افزایش دهنده رشد شده است. مکمل های غذایی جایگزین آنتی بیوتیک ها در جیره حیوانات نیز می توانند عملکرد دام ها را بهبود ببخشند. پرورش گیاه آویشن ممکن است از طریق کاشت دانه یا تقسیم ساقه های ریشه دار گیاه مسن صورت گیرد. بوته آویشن به ارتفاع 10تا 30 سانتیمتر و به ندرت خوابیده است. آویشن گیاهی یکساله و علفی بوده و طول برگ های آن از 4 تا 10 میلیمتر متغیر، گل های آن به رنگ صورتی یا بنفش و فصل گل دهی آن بین خرداد تا مرداد است. مهمترین ترکیبات آویشن شامل فنول، تیمول (68 درصد) و کارواکرول (3/5 درصد) می باشد که فراوان ترین و فعال ترین ترکیبات گیاه دارویی بوده و همراه با هیدروکربن های منوترپن (2 / 11 درصد) و گاما ترپنین (8 / 4 درصد)، خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی را ایجاد می کنند. تمام بخش های این گیاه معطر بوده و دارای طبیعتی گرم است. استفاده از گیاه آویشن در جیره دام وطیور به طورموثری موجب حفظ کیفیت رنگ، کاهش بار میکروبی، کاهش اکسیداسیون چربی می شود.اسانس ها، اسیدهای آلی و ترکیبات گیاهی مثل روغن آویشن جایگزین های مهمی برای آنتی بیوتیک ها می باشند و بعضی از آنها بیش از 60 ترکیب منحصر به فرد دارند که می توانند جلوی رشد برخی از میکروارگانیسم ها مثل سالمونلا و دیگر پاتوژن ها را بگیرند. ترکیبات اولیه فعال ترین مولفه های آن هستند در حالی که ترکیبات ثانویه با کمک یکدیگر تاثیرات کلی را افزایش می دهند. تحقیقات نشان داده است که آویشن غذایی زمانی که به عنوان گیاه یا روغن استفاده می شود، برافزایش وزن و توده بدنی تاثیرگذار می باشد . به طور کلی نتایج تحقیقات مختلف نشان داد افزودن آویشن به جیره دام وطیور هم از نظر درمانی و هم از نظرتغذیه ای نتایج معنی داری دارد. آویشن با نام علمی تیموس ولگاریس یک گیاه علفی معطر متعلق به خانواده نعناعیان است. آویشن یکی از گیاهان دارویی با خاستگاه مدیترانه ای است که بیشتر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی خصوصیات ضد باکتریایی مورد توجه می باشد. مهمترین ترکیبات آویشن کارواکرول و تیمول بوده که نشان داده شده است. این ترکیبات دارای خصوصیات آنتی اکسیدانی قوی می باشند. افزودن مواد گیاهی به جیره ماکیان می تواند تأثیر مثبتی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، کیفیت و تولید تخم مرغ، کیفیت لاشه و همچنین کیفیت گوشت ذخیره شده داشته باشد. افزودنی های گیاهی همچنین به دلیل خصوصیات آنتی اکسیدان های سنتیک به کار می رند و ضمن حفظ کیفیت گوشت، هیچ اثر سوء پس ماندی روی محصول تولیدی و محیط زیست ندارند. استفاده ازآویشن از جنبه های تولیدی و اقتصادی تأثیر مثبت داشته و با توجه به دلایل مختلف از جمله عدم مشاهده تأثیر سوء بر سلامتی جوجه ها در طول مصرف اسانس، سهولت مصرف، هزینه های پایین تهیه قابل توصیه می باشد. تیموری زاده و همکاران (1387) با انجام آزمایشاتی روی جوجه های گوشتی و با استفاده از عصاره ی آویشن کاهش معنی داری را در غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون گزارش کردند.

منتول

هدف از این بررسی معرفی گونه گیاه دارویی نعناع است که در صنعت دامی بیشتر برای تغذیه و درمان دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. نعناع شامل منتول می باشد . که دارای اثر رقیق کنندگی خلط در مجاری تنفسی و خروج ترشحات از مجاری تنفسی و افزایش سطح پادتن ها و تأثیری در بهبود بیماری های تنفسی در دام و طیور است. منتول نیز دارای خواص موکولیتیک با منشأ گیاهی بود و با روانسازی ترشحات مجاری تنفسی باعث اکسیژن رسانی بهتر و کاهش علایم خفگی در گله می شود. نعناع باعث کمک به درمان بیماری های زیر می شود طیور: بیماری مزمن تنفسی C.R.D ؛ برونشیت عفونی ، لارنگوتراکئیت ، کوریزای عفونی و آنفلوانزا. بوقلمون: سینوزیت ضدعفونی . گوساله، کره اسب، بره و بزغاله: پنومونی، برونکوپنومونی، رینیت و سرفه . طبق بررسی موجود مصرف نعناع همراه با جیره غذایی کوچه های گوشتی نه تنها تاثیر سوء بر مصرف غذا نداشته است بلکه تأثیر بسیار مثبت و افزایش وزن، بهبود ضریب تبدیل غذایی داشته است. بررسی نتایج نشان می دهد که با افزایش مقادیر مصرف نعناع در جیره نسبت جیره شاهد میانگین افزایش وزن روزانه بهبود یافته است. که به نظر می رسد نعناع به دلیل داشتن خاصیت آنتی سپتیک مانع از رشد باکتری های مضر دستگاه گوارش می شود در نتیجه  هضم و جذب به خوبی صورت خواهد گرفت. همچنین بررسی نشان داد که مصرف نعناع همراه با داروهای آنتی بیوتیکی نه تنها تأثیر سوی نداشته است بلکه در سلامت جوجه ها و افزایش وزن تأثیر مثبت داشته است که به نظر می رسد ترکیبات موثره نعناع از جمله لیمونن ، مانتول و بتاکاریو فیلن روی عملکرد داروهای تأثیر مثبت داشته است. به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشان داد افزودن نعناع به جیره دام و طیور هم از نظر درمانی و هم از نظر تغذیه ای نتایج بسیار معنی داری دارد. نعنا فلفلی نیز از تیره نعنائیان ،جنس منتا و گونه پی پریتا  گیاهی است علفی پایا ریزوم دار، دارای ساقه های افراشته و برگ های پوشیده از کمی کرک می باشد. جهت استفاده ازِ گیاه فوق برگ و سرشاخه های تازه گیاه جمع آوری و پس از خشک کردن در سایه ، بصورت پودر استفاده می شود. در بررسی انجام شده توسط پورامید و همکاران تاثير پودر نعناع فلفلی و بادرنجبويه بر عملکرد، قابليت هضم ظاهری، و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمايی، آزمايشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 200 قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه سويه رأس با پنج تيمار و چهار تکرار بررسی شد. تيمارها شامل: 1. جيره پايه بدون ماده افزودنی، 2. جيره پايه + 0.5 درصد نعناع فلفلی، 3. جيره پايه + يک درصد نعناع فلفلی، 4. جيره پايه + 0.2 درصد بادرنجبويه، و 5. جيره پايه + 0.4 درصد بادرنجبويه بودند. جوجه ها تا 25 روزگي با جيره يکسان تغذيه شدند. از 25 روزگي جوجه ها روزانه هشت ساعت در دماي 2 ± 34 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. اثر سطوح پودر نعناع فلفلی و بادرنجبويه بر مصرف خوراک معني دار نبود، اما پرندگاني که جيره هاي حاوي اين دو ترکيب را مصرف کردند، افزايش وزن روزانه بيشتر و ضريب تبديل کمتری داشتند (P<0.05).  همچنین بيشترين افزايش وزن روزانه و بهترين ضريب تبديل در جوجه هاي تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلی مشاهده شد. قابليت هضم ظاهری ماده خشک و چربی تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت، اما قابليت هضم پروتئين در پرندگان تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلی بيشتر از پرندگان گروه شاهد بود (P<0.05). صفات بيوشيميايی خون تحت تاثير سطوح گوناگون پودر نعناع فلفلی و بادرنجبويه قرار نگرفت. بر اساس نتايج حاصل، مصرف پودر نعناع فلفلی به ميزان يک درصد جيره در شرايط تنش گرمايی، قابليت هضم پروتئين را افزايش می دهد و عملکرد رشد جوجه های گوشتی را بهبود می بخشد.

منتول