راسته پامچال Primmulales

 تیره پامچال Prinnulaceae

 پامچال کاسه بزرگ .Primula macrocalyx Bge
گیاهی علفی، پایا و دارای ریزوم هستند. برگ‌ها به صورت طوقه‌ای پدیده می‌آیند. برگ‌ها غالبا پوشیده از کرک، کم و بیش چین خورده، و در قاعده باریک‌اند و به دم برگ منتهی می‌شوند. گل ها گاهی بعطور منفرد، و گاهی به صورت چتر، گلبرگ ها به رنگ‌های مختلف، کاسه و جام دارای پهنکی با بخش آزاد، ۵ لبه‌ای بشقابی شکل هستند و لوله جام که در بالا فراخ است حالتی قیف مانند دارد. میوه کپسول و محتوی دانه‌های فراوان است. به وسیله ۵ کفه در ناحيه رأسی باز می‌شود. پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شما را تولید می‌کند.
سرشاخه گل دار اندام مورد استفاده پامچال است مهمترین مولکول مؤثره دارویی پری مولاردین، فلاونوئیدها، پری ماورین، صمغ و روغن فرار است. خواص درمان ضد روماتیسم، ضدسرفه، مدر و خواب آور است. مقدار مصرف دو گرم به صورت دم کرده استفاده شود.

خواص درمانی گیاهان پامچال و خرمالو

راسته پلومباژینال Plumbaginales

تیره گله Plumbaginaceae

علف دندان ( علف سربی) .Plumb ago europaea L

گیاهی علفی و یا نیمه چوبی و سخت هستند. گل ها بدون دم گل و در گل آذین سنبله‌ای وجود دارند. هر یک دارای سه برگک است. کاسه گل سبز و علفی، پیوسته، لوله ای شکل، پوشیده از کرک‌هایی با رأس برجسته است. جام گل دارای لوله ای باریک و دراز و منتهی به پهنک پیاله‌ای ۵ لبه است. خامه و ۵ کلاله آن نازک و نخ مانند است.
گیاه کامل قسمت مورد استفاده است مهمترین مولکول های مؤثره دارویی پلوم بازین، تانن، مقداری نشاسته است خواص درمانی تحریک کننده و اثر ضد درد دندان دارد.

خواص درمانی گیاهان پامچال و خرمالو

تیره خرمالو (ابه ناسه ) Ebenaceae

خرمالو .Diospyros chinensis Blume . = Diospyros kaki L
درختانی دارای برگ های ساده و منفرد با گل های تک جنس هستند. تخمدان آن‌ها چند خانه ای و دارای دیوار بندی کامل است. در هر خانه آن یک یا دو تخمک وجود دارد. خامه متعدد و دانه دارای آلبومن شاخی است.
گل ها در این گیاهان، دارای کاسه گل پیوسته با ۴ تا ۶ لبه است، جام گل پیوسته لوله ای و با ۴ تا ۶ لبه است. گلبرگ ها فاقد زایده زبانکی و نافه معمولا شامل ۲چرخه پرچم مستقر روی لوله جام است. تعداد پرچم‌ها فراوان تا ۱۶ عدد می رسد. میوه سته کروی و دارای ۴ تا ۸ خانه است.
دانه میوه پوست و برگ استفاده دارویی دارند مهمترین مولکول های مؤثره دارویی دیوس پیرین، دیوس پیرول، هیدروکسی نفتوکینون، تری ترپنوئید و املاح معدنی است. خواص درمانی رفع سرفه و اشکال در تکلم، مغذی، ملین، و به عنوان ضد حشرات از آن استفاده می‌شود.
دانه میوه پوست و برگ خشک شده آن سه گرم به صورت دم کرده استفاده شود. اطبای قدیم از میوه خرمالو به عنوان قابض، نرم کننده سینه، آرام کننده سکسکه، پایین آورنده فشارخون، بند آورنده خون، دم کرده گل آن ضد قی و تهوع، ضد سرفه و پوست درخت و چوب این گیاه قابض و جوشانده برگها، ضد سرفه و ضد تب به کار می‌رفته است.

تیره اریکاسه Ericaceae

سیاه گیله.Vaccinium Arctostaphylos L
بوته هایی نیمه درختچه‌ای، و یا درختچه ای، و افتان بر روی زمین دیده می‌شوند. غالبا بر اثر انشعابات ساقه از پایین، منظره انبوه و متراکم دارند. برگ‌ها دارای دم برگ کوتاه، کامل یا دندانه دار، غشایی، بیضی یا تخم مرغی و بی دوام و زود افت هستند. گلها سفید یا صورتی، آویخته و دارای دم گل کوتاه، با کاسه ای کامل یا دارای ۴ تا ۵ لبه کوتاه، ۸ تا ۱۰ پرچم و جام استکانی شکل‌اند. میوه سته، سیاه رنگ، کروی و در انتها اندکی مورب است.
میوه و برگ اندام مورد استفاده است مهمترین مولکول های مؤثره دارویی میرتیلین، پکتین، آربوتین، اریکولین، رزین و موسیلاژ است خواص درمانی پایین آورنده فشار و قند خون است.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.