در این طایفه مادگی ساده و از یک برچه تشکیل شده و دارای دو تخمک واژگون است. برگ ها ساده و گوشوارکدار است و اغلب دارای خواص مسهل هستند.

آلبالو .Prunus cerasus L = cerasus vulgaris Mill
درختانی کوچک، یا درختچه هایی با برگ های معمولا تا شده، تخم مرغی، ساده و در حاشیه دندانه دار هستند.
میوه شفت بدون کرک، کوچک تقریبا به قطر یک سانتی متر اقدام مورد استفاده دم گل، میوه و پوست درخت است مهمترین مولکول مؤثره دارویی آن اسید گالیک، املاح معدنی، مواد رنگی و روغن فرار خواص درمانی ضد برونشیت، مسهل و مدر است.
از دم کرده این گیاه و به میزان سی گرم استفاده شود.  پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شما را تولید می‌کند.
در مصارف پزشکی سنتی ضد تب و در ناراحتی های کبدی و التهاب مزمن دستگاه گوارش و التهاب کلیه به کار می رفته است.

گیاهان طایفه گوجه چگونه به درمان بیماری مسهل کمک می‌کند؟

آلوچه.Prunus domestica L
درختانی تا حداکثر ارتفاع ۸ متر است میوه شفت پوشیده از یک لایه کرک، هسته ای تخم مرغی و یا کروی دارد. جام گل به صورت پرآذین، تا شده . برگ ها ساده و گوشوارک دار است. کاسه برگ ها ۵ عدد جام گل ۵ قطعه و رنگین است. پرچم ها ۱۰ عدد، میله پرچم ها به پشت بساک اتصال دارند مادگی کوزه ای که ابرچه به کف آن اتصال دارد.
اندام مورد استفاده میوه و برگ است مهمترین مولکول مؤثره دارویی گم، پکتین، تانن و اسید سیتریک است خواص درمانی آن ملين و مسهل قوی است.
شصت گرم روزی سه بار به صورت خیسنده در صورتی که گیاه تازه و خشک باشد به عنوان مغذی به ویژه در غذای مبتلایان به روماتیسم، نقرس و تصلب شرائین و همچنین به عنوان میان قوی توصیه می شده است.

گیاهان طایفه گوجه چگونه به درمان بیماری مسهل کمک می‌کند؟

 گیلاس Prunus avium L. = cerasus avium Moench
درختانی کوچک، یا درختچه هایی با برگ های معمولا تا شده، تخم مرغی، ساده و در حاشیه دندانه دار هستند. میوه شفت بدون کرک، کوچک تقریبا به قطر دو تا سه سانتی متر است. هسته میوه گرد است.کاسه برگ ها ۵تایی با فرورفتگی عمیق دیده می‌شوند. جام گل ۵ تایی است گل آذین ها به صورت خوشه‌ای، گل ها سفید رنگ هستند.
اندام مورد استفاده مغزدانه و دم میوه است. از مهم ترین مولکول مؤثره دارویی اسید مالیک، امولسین است. مصرف آن مقدار ده گرم به صورت دم کرده بوده است پزشکان گذشته جوشانده یا دم کرده دم گیلاس را برای افزایش ادرار جهت دفع سنگ کلیه و مثانه توصیه می‌نمودند. از خواص درمانی گیاه مدر و کم کننده ترشحات صفرا و دم گیلاس دارای حالت دفع کننده سنگ کلیه است.

بادام .Amygdalus communis L . = Prunus amygdalus Batsch
گیاهانی به صورت درختی با برگ های کامل و کم و بیش لوله شکل شده‌اند. میوه شکوفا، پريکارپ (پوسته تخمدان) خشک شونده است و پس از مدتی جدا می‌شود. در آن دو دانه دیده می‌شود. که ممکن است یکی از آن‌ها رشد نکند. کاسه گل ۵ قطعه تقريبا پیوسته، ضخیم و پهن شده است. جام گل ۵ قطعه است. صورتی رنگ، پرچم متعدد و فراوان، مادگی کوزه ای و یک برچه وجود دارد. گونه از جنس بادام به نام بادامک دارای صمغی به نام زدو (جدو) است این گونه در ارتفاعات کوهستانی بختیاری رویش دارد.
مقدار مصرف چهل گرم به عنوان مسهل ملایم مصرف می‌شود. در مصارف پزشکی مقدار مصرف چهل گرم به عنوان مسهل ملایم مصرف می شود. در مصارف پزشکی گذشته از این گیاه به عنوان مفتح و حفظ کننده قوت حافظه جوهر دماغ و ملین و مؤثر در تنگی نفس التیام دهنده زخم روده مثانه و دل پیچه مسکن سوزش دستگاه ادراری و مقوی  استفاده می‌شده است.ساختار مورد استفاده؛ دانه و روغن است که دارای خواص دارویی ملین، رفع سرفه های خشک و نرم کننده است.

آلبالوتلخه (محلب) Cerasus Mahaleb (L.) Miller. =Prunus Mahaleb L.
گیاهی درختچه ای است با برگ های متناوب، واژه تخم مرغی و کشیده، گل آذین به صورت دیهیم و در انتهای ساقه ها ظاهر می‌شوند کاسه لوله ای شکل که در انتها به ۵ دندانه ختم می‌شود. جام گل ۵ برچه ای و منظم، پرچم‌ها فراوان، مادگی ۱تا۲ بر چه ای و میوه شفت، که قطر آن حدود یک و نیم سانتی متر است.
دم کرده آن سی در هزار آن تجویز می گردد، پزشکان گذشته جهت رفع قولنج های کبدی و کلیوی و قابض توصیه شده است. به علت دارا بودن گلیکوزیدهای مولد اسید سیانیدریک باید به مقدار کم در کمال احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف گردد.
اندام مورد استفاده دانه است مهمترین مولکول مؤثره دارویی، کومارین، اسید سالیسیلیک، آمیگدالین و خواص درمانی آن مدر است.

شفتالو (هلو). Prunus persica Batsch . = Persica vulgaris Mill
این جنس در ایران یک گونه گیاهی مثمر دارد ولی فرم های اصلاح شده آن امروزه در سراسر جهان کاشته می‌شود. گیاه درختی با برگ‌ های ساده و کامل با حاشیه دندانه دار، بدون گوشوارک، کاسبرگ‌ها ۵ عدد، ضخیم، مادگی کوزه مانند است. در لبه های این ساختار کوزه مانند این کاسه برگ ها وجود دارد. جام گل ۵ عدد است. قطعات جام گل به صورت کاملا جدا هستند. در قاعده وسیع و قلبی شکل و در انتها باریک می‌شوند. پرچم ها ۱۰ عدد یا بیشتر مادگی یک برچه ای است. پوشش میوه صاف ولی کرکدار است. هسته میوه بیضی شکل است و دارای یک یا دو دانه است . اندام مورد استفاده تمام ساختار گل و میوه است مهمترین مولکول مؤثره دارویی، آمیگدالین، ویتامین، اسیدهای آزاد می باشد خواص درمانی آن مسهل و ملین، اشتهاآور، ضد کرم و آرامبخش است.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.

 

گیاهان طایفه گوجه چگونه به درمان بیماری مسهل کمک می‌کند؟