راسته پنیرک Malvales
از این راسته به بررسی تیره پنیرک می پردازیم.

تیره پنیرک Malvaceae
گیاهان این، تیره دارای برچه های متعدد، یک تخمکی و میوه‌ای فندقه مند بنام مریكارپ و در برخی دیگر به صورت کپسول است.

پنبه.Gossypium herbaceum L
پنبه معمولی دارای کاسه فرعی سه برگکی، میوه به صورت کپسول و دارای جداره سخت که به آن غوزه گویند کاسبرگ‌ها ۵  تایی و با کاسه چه فرعی، جام ۵ تایی، پرچم فراوان و مادگی دارای برچه فراوان است.
اندام های مورد استفاده شامل برگ، دانه، پوست، گل و پوست ریشه می‌باشد مهمترین مولکول مؤثر دارویی آن فیتواسترول، اسید سالیسیک، اسیدهای فنلیک خواص درمانی عبارت از دانه به صورت نرم کننده، ملین، خلط آور، پایین آورنده قندخون استفاده می‌شود. گل این گیاه در درمان مالیخولیا استفاده می‌شود برگ ضد سرماخوردگی، ریشه و پوست شیر افزا و تسریع کننده زایمان است در طب سنتی چین از پنبه به خصوص برگ‌های آن جهت عقیم کردن مردان و کنترل جمعیت استفاده می‌شد.در استعمال داخلی پودر دانه پوست و ریشه آن سه گرم به صورت دم کرده، اطبای قدیم برای اعضاء مختلف این گیاه مانند ریشه برگ و گل اثر درمانی مشابه ختمی استفاده می‌کردند.

پنیرک و خواص درمانی گیاهان این راسته چیست؟

پنیرک.Malva sylvestris L
گیاهی است علفی، برگ‌ ها پنجه‌ای، کاسه فرعی شامل سه برکگ آزاد و کاسه دارای پنج تقسيم است کلاله نخی شکل است کاسبرگ‌ها ۵ تایی، جام ۵ تایی، پرچم فراوان، مادگی دارای برچه فراوان است میوه در این گیاه به صورت شیزو کارپ است.
اندام مورد استفاده برگ و گل است مهمترین ترکیبات مؤثره موجود در آن مالوین، مالویدن، ریبوفلاوین، نیاسین ویتامین‌های مختلف می‌باشد نرم کننده، آرام کننده اعصاب، مدر و رفع کننده دردهای سینه از خواص درمانی این گیاه است به علت داشتن ویتامین ها و املاح به صورت سبزی خوراکی در آش مصرف می‌شود.پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شماتولید می‌کند.
در استعمال داخلی آن پنج گرم به صورت دم کرده است اطبای قدیم از آن به عنوان نرم کننده سینه، رفع برونشیت‌های مزمن، ضد سرفه ضد تب و در استعمال خارجی جهت جلوگیری از آبسه تومور و عوارض جلدی استفاده شده است.

پنیرک و خواص درمانی گیاهان این راسته چیست؟

ختمی Althaea officinalis L
گیاهی علفی، کاسه فرعی شش قطعه است. کلاله باریک، چین خورده، پهنک برگ‌ها پنجه‌ای و دارای بریدگی های کم عمق کاسبرگ‌ها ۵ تایی، جام ۵ تایی، پرچم فراوان و به صورت مونادلف، مادگی دارای برچه فراوان، میوه به صورت شیزوکارپ و با فندقه فراوان دیده می‌شود.
اندام مورد استفاده شامل برگ، گل و ریشه می‌باشد. مهمترین مولکول مؤثره دارویی موجود در گیاه تانن، آسپاراژین، موسیلاژ، پکتین و آنزیم است خواص درمانی گل در بیماری های سینه، سرفه و در استعمال خارجی جهت رفع تحریکات جلدی و ریشه ضد آنژین و ملین است.در استعمال داخلی آن مقدار چهار گرم به صورت دم کرده، پزشکان سنتی گیاه ختمی را به عنوان ضد التهاب معالج زخم‌ها و تسکین دهنده درد ضد سرفه و گرفتگی صدا حل کننده سنگ کلیه و جوش مجرای بول و سوزش روده استفاده می‌کردند.

بامیه.Hibiscus esculentus L
کاسه فرعی دارای قطعات فراوان، کامل، آزاد، کاسه دارای ۵ قطعه کاملا به هم پیوسته، میوه کپسول غشایی و پنج کفه‌ای و با دانه های فراوان، کاسبرگ‌ها ۵ تایی، جام ۵ تایی، پرچم فراوان، مادگی دارای برچه فراوان میوه کپسول است.قسمت مورد استفاده، میوه، دانه و کپسول است مهم‌ترین مولکول مؤثره دارویی آن چربی، کربوهیدرات، موسیلاژ، ویتامین، پکتین ویتامین و املاح معدنی است خواص درمانی میوه نرم کننده پوست، تسهیل کننده زایمان، دانه بامیه معرق، ضدتشنج و مقوی قوه باه و جهت رفع تحریکات جلدی و ریشه ضد آنژین و ملین است.در استعمال داخلی روزی سه بار ده گرم به صورت پخته و در مصارف پزشکی سنتی میوه مقوی نرم کننده و لطیف کننده پوست مدر تسهیل زایمان، دانه بامیه معرق محرک قلبی و ضدتشنج و مقوی قوه باه استفاده می‌شده است.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.