این گیاهان علفی، درختچه ای، درختی و دارای برگهای غالبأ متقابل، بندرت متناوب، بدون گوشوارک و با گل آذینهای گرزنی هستند. گل یا گل آذین را در این این گیاهان دارای کاسه ای پیوسته و لوله ای شکل، در پایین فشرده، در بالا گشاده و با ۵ لبه یا کام قیفی شکل است. رنگ گلپوش سفید یا رنگین و گل برگ مانند است. بخش پایینی آن معمولا در اطراف میوه که به صورت فندقه است باقی می‌ماند و سخت می‌‌شود. تعداد برگک های گریبان معمولا ۲ تا ۵ عدد، در گلهای منفرد سبز رنگ مشابه کاسبرگ ها و در گل آذین ها رنگین است. مادگی شامل تخمدان یک برچه ای، با یک تخمک نیمه واژگون یا تقريبا واژگون و ناقه دارای ۳ تا ۶ پرچم است.

 لاله عباسی(.Mirabilis jalapa L )
برگ ها غالبا متناوب، با گل آذین گرزنه ای، گل آذین در این گیاهان با برگک های رنگین به صورت گریبان در برگرفته می ‌شود. کاسه گل پیوسته و لوله ای شکل و ۵ لبه، میوه به صورت فندقه مادگی ۱ برچه ای، از ریشه و برگ گیاه استفاده می‌‌‌ ‌‌شود و دارای آلکالوئید(تریگونلین) و رزین مهم ترین مواد مؤثره این گیاه می باشند. ریشه افزاینده نیروی جنسی، برگها و ریشه جهت التیام زخم ها، جوش ها و کورکها استفاده میشوند در طب سنتی در مصارف دارویی، مسهل، دفع کرم و گرد دانه آن را جهت تغذیه مورد استفاده قرار می دادند و شیره برگ تازه آن جهت خارش و کهیر استفاده می شده است . دانه این گیاه سمی است باید با نظر پزشک مصرف گردد. دو گرم به صورت دم و مفید است.

راسته فلفل و لاله عباسی چگونه بر درمان بیماری تاثیر میگذارند؟

خانواده میخک (Caryophyllaceae)
گیاهانی علفی با گروهای متورم، برگهای متقابل که در قاعده به وسیله خط عرضی به هم متصل اند. فرمول گل، کاسه ۵ تایی، پرچمها۵ تا ۱۰عدد و مادگی ۲ تا۵ قطعه ای است. مادگی دارای تمكن آزاد مرکزی، میوه اغلب کپسول بوده که به وسیله دریچه ها یا دندانه هائی باز می شود. جنین معمولا خمیده بوده و در اطراف پریسپرم قرار دارد.

دانه قناری (Stellaria media L  )
از تمام اندام های گیاه استفاده می‌ شود که حاوی ساپونین و تانن فراوان است مدرن قابض، ضد روماتیسم و التیام دهنده زخم ها از مهمترین خواص دارویی این گیاه میباشند ده گرم این گیاه را جوشانده استفاده شود در مصارف طب سنتی از این گیاه، ضدسرفه و بیماریهای ریوی، مدر، معرق، قابض و ضد کرم استفاده می شده است.

راسته فلفل و لاله عباسی چگونه بر درمان بیماری تاثیر میگذارند؟

راسته فلفل (Piperales )

تیره‌ ی فلفل ( Piperaceae )
غالبا گیاهان علفی، پیچان، با برگهای متناوب و کامل هستند. گل دارای ۶ پرچم در دو حلقهی سه تایی و سه برچه ایی است. تخمدان تک خته، با یک تخمک راست و کاهش محسوس شده است. میوه همیشه به شکل سته، دانه شامل پریسپرم فراوان، آلبومن تحلیل رفته و دستگاه ترشح کننده شامل سلولهای محتوی اسانس است.

فلفل سیاه (.Piper nigrum L)
فلفل سیاه گیاه پیچانی است که در تمام مناطق گرمسیری و استوایی کاشته می شود و توسط ریشه های نابه جا از تکیه گاهها بالا می رود. برگها متناوب، دم برگدار، با گوشوارک بی دوام واقع بین دم برگ و پهنکی قلبی شکل با رگبرگهای مشخص و منشعب شانه ای است که در سطح پشتی برگ کاملا مشخص و برجسته اند.
گل آذین ها به شکل سنبله های دم گربه ای انتهایی هستند که در بغل و در کنار نخستین برگ گیاه رشد می کنند و با آنکه ظاهر با برگ مزبور متقابل اند، ولی این وضعیت اساسا بیانگر تبدیل شاخه جانب به گل آذین است. گلهانر ماده و فاقد گلپوش اند و در کنار برگکهای مادر ظاهر می شوند. ننه داری در پرچم با میله ی کوتاه، مادگی شامل سه برچه و تخمدانی یک خانه است که در بالا دارای یک خامه و سه کلاله ی مشخص و محتوی یک تخمک دو پوششی راست، پایه ای و یا ساقه ای یعنی در امتداد ساقه (محور گل) است.

میوه تک دانه است و دانه با داشتن آلبومن مضاعفی که در آن آلبومن عادی تحلیل رفته و پریسپرم ناشی از تراکم خورش حجیم باقی مانده است، مشخص میشود.
جنین دانه کوچک است و در بالای آلبومن قرار دارد میوه فلفل بسیار خوشبو و معطر (آروماتیک) است ترکیبات ثنويه این گیاه شامل روغن فرار، آلكالوئيد(پی پرین)، مواد چرب و رزین است مقوی معده، محرک اشتها، مدر، بادشکن، بزاق آور از خواص مواد چرب و رزین است مقوی معده، محرک اشتها، مدر، بادشکن، بزاق اور ازخواص درمانی این گیاه است دو گرم پودر فلفل همراه غذا استفاده شود در طب سنتی از این گیاه به عنوان ادویه و چاشنی درغذا و در مصارف دارویی برای معالجه سنگ کلیه و نیز به عنوان ضد انگل و کرم کش استفاده شده است.