سماق درخت یا درختچه ای، با پوست رزین دار و با برگ های متناوب، ساده، سه برگچه‌ای یا شانه‌ای است.

سماق.Rhus coriaria L
گیاهی درختچه ای است، برگچه‌های برگ ها دندانه اره ای؛ برگهای مسن و شاخدهای جوان کرکدار، جوانهها لخت، گل آذین در خوشه های مخروطی و حجیم وجود دارد. گل ها کوچک، گل پوش دار 5 کاس برگ یا کاسه پنج لبه و گلبرگ ها گسترده هستند. پرچم‌ها 5 عدد و در قاعد میله به زیر دیسک گرد نهنج چسبیده‌اند. خامه کوتاه و کلاله بدون خامه دیده می‌شود.پارس ایمن دارو انواع داروهای گیاهی دام و طیور و مکمل های غذایی دام ها و آبزیان  و… را جهت درمان و رفع مشکلات دام و طیور شماتولید می‌کند.
پوست ریشه، میوه و برگ که حاوی میریستین، تانن و موم هستند دارای خاصیت تب بر، معرق، ضد روماتیسم و خواب آور است همچنین میوه های سبز رنگ این گیاه سمی هستند.
پوست ریشه به مقدار دو گرم و برگ و میوه چهار گرم به صورت دم کرده، پزشکان قدیم از این گیاه به صورت توان بخش و برطرف کننده اسهال و درمان کننده اختلالات بدن استفاده می‌کردند.

گیاهان دارویی موثر در بندآوردن اسهال و تب

بنه
Pistacia atlantica Dest; Pistacia atlantica subsp. Mutical (Fisch.C.A.Mey.)Rech.f
گیاهی درختچه ای است، با برگ های متناوب و مرکب، برگ های مسن و شاخه‌های جوان بدون کرک، جوانه ها دارای فلس‌های هم پوش و گیاه فاقد گل برگ است.گل آذین به صورت خوشه، قطعات گل پنتامر، مادگی  3 برچه‌ای که از آن میوه شفت حاصل می‌شود.
پوست، میوه و روغن فرار اندام مورد استفاده است مهمترین مولکول مؤثره دارو یی، روغن فرار، هیسپیریدین و مواد تلخ است خواص درمانی، ضد اسکوربوت، ضد روماتیسم و قابض، تب بر و مدر است.
نیم گرم به صورت دم کرده استفاده می‌شود در مصارف پزشکی قدیمی به عنوان گرمی بخش، نرم کننده، رفع کننده لکه های سیاه صورت پاک کردن زخم ها و مسکن درد مفاصل، تقویت نیروی جنسی و بند آوردن اسهال های ساده مورد مصرف قرار می‌گرفته است.

گیاهان دارویی موثر در بندآوردن اسهال و تب

مصطکی.Pistacia lentiscus L
گیاه درختی است با برگ های متناوب و مرکب، برگ های مسن و شاخه های جوان بدون کرک، جوانه ها دارای فلس‌های هم پوش و گیاه فاقد گل برگ است گل‌ های نر دارای 5 قطعه ای و 5 پرچم است گل ماده یک برچه‌ای که توسط 3تا4 کاسبرگ در بر می‌گیرد.
رزین پوست داخلی قسمت مورد استفاده است مهم‌ترین مواد مؤثره دارویی، روغن فرار، آلفا رزین و بتا رزین خواص درمانی خلط آور، ضد اسهال، محرک، مدر و تقویت لثه است.
در استعمال داخلی رزین آن را به مقدار دو گرم به صورت دم کرده استفاده می‌کنند پزشکان قدیم مصطکی را به عنوان خوشبو کردن دهان، ضد التهاب و مقوی عمومی ریه برای استحکام لثه و دندان، تسکین درد دندان جهت قطع اسهال بچه ها و تقویت حافظه استفاده می‌کردند.

درخت پر Rhus cotinus L . cotinus coggygria Scop
گیاه درختچه ای است که دارای برگ های ساده غالبا طویل و پر مرغی، گل آذین در خوشه‌های مخروطی و حجیم وجود دارد و گل‌ ها کوچک، گل پوش داره کاس برگ یا کاسه پنج لبه و گلبرگ‌ها گسترده هستند. پرچم‌ها5 عدد و در قاعده میله به زیر دیسک گردنه چسبیده‌اند خامه کوتاه و کلاله بدون خامه دیده می‌شود گیاه به علت داشتن دم گل هایی با تارهای بلند صورتی، سرخ یا سرخ مایل به قهوه‌ای، که پس از پایان گرده افشانی و پژمردگی گل همراه با تشکیل میوه همراه آن رشد می‌کند.
برگ و پوست قسمت مورد استفاده است مهم‌ترین مواد مؤثره دارویی، فوستین، مواد رنگی، تنن و روغن فرار است.
خواص دارویی، امروزه در دباغی استفاده می‌شود. مقدار مصرف بیست گرم است از بخش های مختلف از این گیاه به صورت دم کرده استفاده می‌شود. اطبای قدیم برگ آن را به علت داشتن تانن در اسهال و بند آوردن خون و جوشانده آن به صورت غرغره به منظور تأثیر دادن بر سطح مخاط دهان توصیه می‌نمودند.

برای مطالعه مقالات بیشتر درباره گیاهان دارویی کلیک کنید.