1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
نقشه ایران
1

کیمیا پخش کومش

خانم مهندس رئوفی
023-33652224

2

سلامت پخش پارسیان

شهرستان : دزفول

دکترفرشادی
061-42533030


سلامت دارو چکامه

آقای محمدرضا کدخدازاده

061-42261427

3

شفا پخش سنندج

شهرستان : سنندج

دکترمحمدی
087-33184291

4

داملکان زاگرس

شهرستان : خرم آباد

دکتر حاتمی
066-33432725

5

نجات ایمن دارو گستر

شهرستان : ارومیه

دکتر نجاتی
044-32383676

6

ایمن طیورقزوین

شهرستان : قزوین

مهندس سلطانی
028-33591013

7

صحت دام یزد

شهرستان : یزد

دکتر مجاهدفر
035-37223380

8

آبان داروگستر

شهرستان : یاسوج

خانم دکتر مردانی
074-33354553

9

نویان بیطار

شهرستان : زنجان

مهندس زنجانی
024-33776979-89

10

سرو دام بیرجند

شهرستان : بیرجند

مهندس خاکستانی
056-32318156

11

دام یاوراراک

شهرستان : اراک

مهندس حقدادی
086-34130261

12

پرسپولیس پخش فروهر

شهرستان : شیراز

دکتر فضلی نیا
071-37744053

13

شهرزاد پخش

شهرستان : سیرجان

دکتراحمدی
034-42230826

14

ماکیان داروگلستان

شهرستان : گرگان

دکتر پناهی
017-32520903

15

مزرعه سبز نمونه

شهرستان : تهران

دکتراحمدی
021-65270085

16

رازیانه سبز پارس

شهرستان : مشهد

دکترصنعتی
051-36782825

17

مروارید کومش

شهرستان : سمنان

مهندس محمودیان
023-32229950

18

آذین پخش اسپادانا

شهرستان : اصفهان

دکترخسرویان
031-45836738

19

سیمین شفا سبلان

شهرستان : اردبیل

آقای فیروز آقایاری
045-33840277

20

چکاوک پخش زاگرس

شهرستان : ایلام

دکتردارابی
084-32251983

21

دام درمان پویش

شهرستان : کرمانشاه

مهندس خزائی
083-38278923

22

بهورزنیکان

شهرستان : ساری

دکترهوشیارخواه
011-33024030-1


پارس مهر نیکو واک

آقای دکتر سید داوود حسینی

011-44233191

23

سامان پخش ماکیان دارو

شهرستان : قم

دکترصحت
025-36612719

24

پرنیان طب زاگرس

شهرستان : شهرکرد

دکتر آل علی
038-32272191

25

نیک پخش رسا

شهرستان : تبریز

مهندس کنعانی
041-34244123

26

دامین طب گیلان

شهرستان : رشت

دکتر محمد دوست
013-33592581

27

مزرعه سبز نمونه

شهرستان : البرز

دکتراحمدی
021-65270085

This post is also available in: English

© 2020 Copyright © کلیه حقوق برای «شرکت پارس ایمن دارو» محفوظ است. دیجیتال مارکتینگ جامع و تخصصی توسط: رابین هوش