پرسنل پارس ایمن دارو

خانم مهندس مژگان شهبازی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اقای دکتر رسولی نژاد

کارشناس علمی فروش

آقای مهندس آرمین قدس

کارشناس فروش

آقای داوود سلیمانی

مدیرمالی

خانم پریسا پورصفر

مسئول دفتر شرکت

خانم دکتر مهسا آل بویه

مسئول فنی

خانم محدثه شهبازی

مدیر بازرگانی خارجی

آقای احسان کولانی

مسئول آزمایشگاه شیمی

خانم الهام کلانتری

مسئول آزمایشگاه میکروبی

This post is also available in: English