آزمایشگاه پارس ایمن دارو

آزمایشگاه های کنترل کیفیت شرکت پارس ایمن دارو شامل آزمایشگاه های فیزیک وشیمی ،میکروبیولوژی وکنترل حین تولید میباشد.
از جمله تعهدات و وظایف آزمایشگاه های کنترل کیفیت:
نمونه گیری کنترل کیفیت مواد اولیه و مواد بسته بندی
کنترل کیفیت محصولات آماده مصرف
کنترل کیفیت محصولات نیمه ساخته
کنترل شرایط تولید براساس استانداردهای GMP
تحقیقات مرتبط با روش های آنالیز
انجام تست های پایداری مجصول

This post is also available in: English

کلیه حقوق برای «شرکت پارس ایمن دارو» محفوظ است.