آنزوفین اکسترا

آنزوفین اکسترا

آنزوفین اکسترا

پیشگیــــــــــری و درمـــــــــان ضــایعــــــــات تنفســـی

ترکیبات: این داروی صد درصد گیاهی از مواد موثره در اکالیپتوس گلوبولوس،آویشن باغی وبرخی دیگر از گیاهان دارویی تشکیل شده است. این دارو به نحوی فرموله شـده کــه اجـزاء مختـلف آن اثـرات درمانـی یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند. مهمترین مواد موثره در این دارو عبارتند از:

1و8 سینئول، کامفن، فنکون، ترپینئول

خــواص درمانــی: مواد موثره این داروی گیاهی، کارایی و بازدهی تنفسی را افزایش داده و موجب ریلکس شدن عضلات تنفسی و خروج ترشحات موکوسی و چرکی از مجاری تنفسی و در نهایت تسهیل تنفس می شوند.

خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی این دارو اثرات فوق العاده ای در درمان بیماریهای تنفسی دارد.

موارد مصرف: این دارو در پیشگیری و درمان التهابات و عفونت های تنفسی مثل برونشیت، سینوزیت و… مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه مصرف: برای انواع پرندگان شامل مرغ، بوقلمون، بلدرچین، کبک و ….. قابل تجویز می باشد.

مقدار مصرف: دوز پیشگیری:250 سی سی از دارو با 250 لیتر آب آشامیدنی مخلوط گشته و 3 بار در روز تا کاهش علایم بصورت اسپری، بخور و یا مه پاش تجویز می گردد.

دوز درمان: 500 سی سی از دارو با 250 لیتر آب آشامیدنی مخلوط گشته، 3 بار در روز تا برطرف شدن علایم بیماری بصورت اسپری، بخور و یا مه پاش تجویز می گردد.

* این دارو قابل استفاده در آب آشامیدنی نیز می باشد.