اصول مصرف گیاهان دارویی

اصول مصرف گیاهان دارویی

گیاهان دارویی  معمولاً به دو صورت اصلی مورد استفاده قرار می گیرند

1- فرآوری نشده: مانند گیاه تازه یا خشک شده  یا صمغ  وشیرابه  های گیاه که به طور طبیعی از گیاه خارج می شود.

2- فرآوری شده:  پودر،  اسانس، عصاره ، روغن

مقدار و دوز مصرفی گیاهان دارویی در طیور

گیاه خشک :

5 تا 25 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن  در جوجه های بالای 6 هفته    

درجوجه های زیر 6 هفته یا خیلی بیمار این مقادیر کاهش می یابد.

بعنوان مثال زمانی که یک مرغ روزانه 125 گرم غذا می خورد مقدار گیاه دارویی مورد نیاز آن 25 تا 40 میلی گرم است.

تنطورها  و عصاره ها :

در صورتی که عصاره یا تنطور با نسبت یک به یک تهیه شده باشد. 1 سی سی از آن در 10 لیتر آب آشامیدنی  در روز قابل استفاده است.

اگر  بخواهیم به صورت انفرادی  دارو را استفاده کنیم. 2 قطره از عصاره در 200 سی سی حل کرده و به هر مرغ 1-5 قطره می خورانیم. یک یا دو بار در روز

گلیسراتها

این نوع فراورده از ترکیب گلیسرول و آب بدست می آید. برای حل شدن آب در این اغلب حرارت نیاز است که این خود موجب کاهش مواد مؤثره دارویی گردد. میزان دوز آن  5 سی سی از گلیسرات با نسبت یک به یک در 10 لیتر آب است

دم کردنی ها

25 گرم گیاه خشک شده در یک لیتر آب جوش  دم کرده  این میزان برای 100 لیتر آب مصرفی طیور کافی است.

برای موارد انفرادی 1 تا 5 قطره از محلول اولیه  در دهان حیوان چکانده می شود.

ویا 10 قطره از محلول اولیه در 200 سی سی آب جوشیده  اضافه می شود.همیشه چای تازه موثر تر است

مدت زمان مصرف گیاهان دارویی

1- مصرف متناوب: هفته ای یک بار

2- کوتاه مدت : روزانه  حد اکثر تا یک هفته

3- بلند مدت : روزانه به مدت 3- 4 هفته